Hesthammer

Sentrumsnært i Hommersåk!
Beliggenhet: Øst for sentrum/vågen i Hommersåk. Nordøst for kirken.
Størrelse: ca 30 dekar.
Status: Omfatter området som er avsatt til næring i kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen for det nye næringsområdet ble vedtatt i bystyret 06.02.2017. Opparbeidelse av vei, vann og avløp er fullført høsten 2018. 6 tomter er solgt pr. 01.12.2019.
Ledig 20 dekar tomteareal, kan deles opp i ønsket antall tomter.
Fasiliteter: Sentrumsnært, fleksible tomtestørrelser og gunstige priser.
 

Kontakt

Martin Eskeland
Martin Eskeland
Prosjektleder
Telefon:51 33 53 20
Mobil:993 07 083

Dokumenter

Tilbake
Først og fremst Sandnes.