AU06

Beliggende sentralt med god utsikt i Skaarlia!

Beliggenhet: Skaarlia
Status: Tomteselskapet har forestått opparbeidelse av vei, vann og avløp, disse arbeidene ble ferdigstilt høsten 2018. Sandnes Eiendomsselskap har ferdigstilt bygg av kommunale avlastningsboliger. Tomteselskapet er i gang med regulering av tomt til nytt, kommunalt dagsenter for psykisk utviklingshemmede. 
Avsatt tomt til privat barnehage ligger allerede i planene.
Formål: Offentlig.

KONTAKT

_DSC1358
Martin Eskeland
Prosjektleder
st icon mobile993 07 083

DOKUMENTER

Først og fremst Sandnes.