Folkvordveien

I Folkvordveien på Stangeland i Sandnes har Sandnes tomteselskap i 2010 utviklet og solgt 6 større eneboligtomter.

Først og fremst Sandnes.