Styremøte - 20.08.2021

Styremøte 20.08.2021 utgår.

Først og fremst Sandnes.