Styremøte - 27.10.2016

Møtet utgår.

Først og fremst Sandnes.