Fusjon med Havneparken

Fusjon med Havneparken
19.12.2012 05:00


De to kommunale foretakene Sandnes Indre Havn KF (SIH) og Sandnes tomteselskap KF fusjonerer. Dermed overtar Sandnes tomteselskap den spennende og omfattende jobben med å utvikle den nye sentrumsbydelen Havneparken Sandnes.

Sandnes havn har allerede begynt å flytte sin aktivitet lenger ut i Gandsfjorden til Somaneset. Dette arbeidet vil foregå i etapper, og vil være fullført i løpet av 2016. Det betyr at hele 153 000 m2 med landareal vil bli frigjort til ny byutvikling. Havneparken Sandnes vil bestå av forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, hotell samt et folkebad.

To store aktører har allerede konkrete flytteplaner i retning Havneparken Sandnes. Etter diskusjon rundt flere alternativer, har bystyret i Sandnes vedtatt at nytt rådhus skal lokaliseres til Havneparken Sandnes. Det nye rådhuset blir å finne på andre siden av gjestehavna i forhold til Sandnes Kulturhus. Rivningsarbeidet av gammel bygningsmasse på tomten begynner allerede i mars 2013. En av de nærmeste naboene til rådhuset blir Sandnes Sparebank som tidlig var ute og signerte avtale om tomt i Havneparken Sandnes. 

Sandnes kommune er selv en stor grunneier på området som nå skal utvikles, med eierskap til om lag 50 % av grunnarealet. Det er dette området Sandnes tomteselskap nå overtar fra SIH. Hele det regulerte området som utgjør Havneparken er på 153 000 m2 bruksareal, der 56 000 m2 er rent byggeareal. Planlegging av kommunalteknisk infrastruktur på området er allerede i gang.

Godkjent utnyttelse er fordelt på følgende formål:
Ca 20 000 m2 til bolig i sør (rundt 200 boliger)
Ca 15 000 m2 til bolig i nord (rundt 150 boliger)
20 000 m2 til handel, service og kultur
76 000 m2 til kontor og næring
12 000 m2 til hotell
7000 m2 til et folkebad


Les mer om Havneparken Sandnes


Rådhuset skal flytte til Havneparken! Les artikkel på aftenbladet.no.

SISTE NYHETER

Sørbøhagane B11: Rygehus er vinner av prosjektkonkurransen på felt KS1.
Les mer
Sørbøhagane B11: Hellvik Hus er vinner av prosjektkonkurransen på felt KS2.
Les mer
Overflytting av virksomhet til linjeorganisasjonen i Sandnes kommune.
Les mer
Kleivane B3/B4: 13 søkere til prosjektet til Hellvik Hus i Kleivane.
Les mer
Kleivane B3/B4: Hellvik Hus ute i salg med seks eneboliger i rekke!
Les mer
Først og fremst Sandnes.